วิธีการแก้ไขวงกบประตูแตกอย่างรวดเร็ว

เขียนโดย: Anisha Karaumbiah (และผู้ร่วมให้ข้อมูลอีกหนึ่งคน)
 • ความคิดเห็น:0
 • รายการโปรด:สอง
 • เสร็จสิ้น:3
วิธีการแก้ไขวงกบประตูแตกอย่างรวดเร็ว' alt=

ความยาก

ปานกลาง

ขั้นตอน8เวลาที่ต้องการ40 นาที

ส่วน

หนึ่งธง

0

ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกทำให้มีเสียงคลิก

บทนำ

กรอบประตูที่แตกร้าวมักจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา แต่สามารถกู้คืนได้เมื่อแก้ไขด้วยชุดซ่อม คู่มือนี้จะช่วยให้เจ้าของบ้านซ่อมแซมรอยแตกร้าวในกรอบประตูได้ด้วยตัวเองและเสียค่าใช้จ่ายน้อยมากโดยไม่ต้องเปลี่ยนกรอบประตูทั้งหมด

เครื่องมือ

อะไหล่

ไม่มีการระบุชิ้นส่วน

 1. ขั้นตอนที่ 1 วิธีการแก้ไขวงกบประตูแตกอย่างรวดเร็ว

  วงกบ / วงกบประตูแตกร้าวซึ่งเกิดจากแรงกดที่ประตูมากเกินไป' alt=
  • วงกบ / วงกบประตูแตกร้าวเกิดจากแรงกดที่ประตูมากเกินไป

  แก้ไข
 2. ขั้นตอนที่ 2

  ทาฟิลเลอร์ไม้ลงในรอยแตกของวงกบประตู' alt=
  • ทาฟิลเลอร์ไม้ลงในรอยแตกของวงกบประตู

  แก้ไข
 3. ขั้นตอนที่ 3

  ติดแคลมป์เข้ากับกรอบประตูที่แตกร้าว' alt= ใช้แคลมป์ที่มีขอบยางเพื่อให้จับได้มั่นคงขึ้นและเพื่อป้องกันไม่ให้กรอบประตูเสียหาย' alt= ' alt= ' alt=
  • ติดแคลมป์เข้ากับกรอบประตูที่แตกร้าว

  • ใช้แคลมป์ที่มีขอบยางเพื่อให้จับได้มั่นคงขึ้นและเพื่อป้องกันไม่ให้กรอบประตูเสียหาย

  แก้ไข
 4. ขั้นตอนที่ 4

  เจาะรูนำร่องเข้าไปในกรอบประตู' alt= ขันสกรูขนาด 4 นิ้วเข้าไปในเฟรมผ่านรูนักบิน' alt= ' alt= ' alt=
  • เจาะรูนำร่องเข้าไปในกรอบประตู

  • ขันสกรูขนาด 4 นิ้วเข้าไปในเฟรมผ่านรูนักบิน

  แก้ไข
 5. ขั้นตอนที่ 5

  รอให้ฟิลเลอร์ไม้แห้ง' alt=
  • รอให้ฟิลเลอร์ไม้แห้ง

  • เมื่อแห้งแล้วให้ขูดฟิลเลอร์ส่วนเกินออกด้วยมีดโกน

  แก้ไข
 6. ขั้นตอนที่ 6

  ขัดรอยแตกที่เต็มไปเพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบ' alt= แก้ไข
 7. ขั้นตอนที่ 7

  ทาสีและอย่าสัมผัสจนกว่าจะแห้ง' alt=
  • ทาสีและอย่าสัมผัสจนกว่าจะแห้ง

  แก้ไข
 8. ขั้นตอนที่ 8

  ซ่อมแซมวงกบประตู / วงกบประตู' alt= ซ่อมแซมวงกบประตู / วงกบประตู' alt= ' alt= ' alt=
  • ซ่อมแซมวงกบประตู / วงกบประตู

  แก้ไข
เกือบเสร็จแล้ว! Finish Line ให้คะแนน +30 แก่ผู้เขียน! เสร็จแล้ว!

อีก 3 คนทำตามคู่มือนี้

ผู้เขียน

ด้วย ผู้ร่วมให้ข้อมูลอีก 1 คน

' alt=

Anisha Karaumbiah

เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02/17/2018

229 ชื่อเสียง

1 คำแนะนำที่เขียนขึ้น

ทีม

' alt=

UC Davis, ทีม S1-G1, Andersen Winter 2018 สมาชิกของ UC Davis, ทีม S1-G1, Andersen Winter 2018

UCD-ANDERSEN-W18S1G1

1 สมาชิก

1 คำแนะนำที่เขียนขึ้น

โพสต์ยอดนิยม